Rikshästen Aim Higher 2012

Träning hos Pia Höiom
 • AimHigher 4779
 • AimHigher 4820
 • AimHigher 4833
 • AimHigher 4940
 • AimHigher 4969
 • AimHigher 4976
 • Borzakovski 4844
 • Borzakovski 4851
 • Borzakovski 4854
 • Borzakovski 4863
 • Borzakovski 4999
 • LadyStromboli Whatacat 4646
 • AlRannan 4655
 • Mossgorda 4667
 • Mossgorda 4741